Rotobraille

rotoDla wykonania przetłoczeń na przystawce rotacyjnej firmy Cavapodczas klejenia opakowań wykonujemy matryce i patryce stalowe. Każda patryca opisana jest czytelnym tekstem w celu jej jednoznacznej identyfikacji.