Omegabraille

100 4414Dla wykonania przetłoczeń na przystawce rotacyjnej firmy Duran Machinery podczas klejenia opakowań wykonujemy matryce i patryce stalowe. Każda patryca opisana jest czytelnym tekstem w celu jej jednoznacznej identyfikacji.