Formy Odpadowe

Wypychacze 06Formy odpadowe zwane także sekcjami czyszczącymi służą do oczyszczaniaarkusza ze zbędnych fragmentów, które stanowią odpad. Odbywa się to podczas sztancowania na automatach sztancujacych. 

Formy te wyposażone są w kompletny zestaw akcesoriów ułatwiajacych mocowanie w automatach sztancujacych oraz usuwanie odpadu.

Nacięty wykrojnikiem arkusz wprowadzany jest pomiedzy górną i dolną deskę, a kolejny ruch maszyny umożliwia wypchnięcie wypychaczami zbędnego materiału (odpadu) przez otwory w dolnej desce. 

Efektywność sztancowania zdecydowanie podnosi zastosowanie oczyszczania arkusza. Wykonujemy kompletne formy czyszczające tj. górną i dolną deskę odpadową oraz w razie potrzeby gilotynę i przeciwgilotynę pasa przedniego.